Sporazum o registraciji

Uvažene kolege, poštovani korisnici foruma Brdsko-planinsko pčelarenje

Da bismo uvek ostali dragi prijatelji i uvažene kolege, moramo poštovati određena pravila koja važe na ovoj pčelarskoj diskusionoj grupi. Sa upoznavanjem i prihvatanjem nekih odrednica  koje imaju i internacionalni karakter  u internet komunikacijama,  učinićemo da forum bude stručan i edukativan na dobrobit svih dobronamernih pčelara.
Samo tako ćemo poštovati i one korisnike koji samo čitaju diskusije a ne učestvuju u njima, te će kao potencijalni učesnici  jednog dana moguće i postati redovni korisnici foruma.
Oni koji se slože sa Pravilima korišćenja i učešća na forumu treba povremeno da pročitaju Pravilnik jer adekvatno situaciji možemo neka pravila dopuniti pa čak i izmeniti, tako da uvek budu u „trendu“ izmena.
Forum pripada oblasti pčelarstva i u njemu će se obrađivati teme vezane za pčelarstvo a u okviru sadržaja uredili smo i „ostale teme van pčelarstva“ gde članovi i učesnici mogu razvijati diskusije po ličnom izboru, naravno koje ne zadiru ili na bilo koji način vređajuu lična, porodična, verska, nacionalna i etička pitanja.


Pravilnik o učešću na forumu

1.
Član foruma se postaje REGISTRACIJOM pod  PUNIM  imenom i prezimenom, što znači da nije dozvoljeno korišćenje skraćenica, nadimaka i sl. Ako neko to učini, uredništvo će intervenisati i uz saglasnot korisnika primeniti Pravilo. Ukoliko se korisnik ne saglasi, biće mu onemogućeno učešće na forumu, što se nadamo, da toga neće biti.

2.
Pri registraciji se obavezno mora precizirati lokacija pčelinjaka (kao i blizina većeg grada), a poželjno je navesti bar približno i nadmorsku visinu na kojoj su pčelinjaci locirani.

3.
U avataru je obavezno postavljanje ličnih fotografija novijeg datuma kao i  navođenje godina života svakog člana koji učestvuje na forumu, tj. datuma rođenja.

4.
Član foruma je dužan da se pri pisanju postova pridržava teme razvijajući diskusije koje doprinose razjašnjenju dilema iznoseći svoja zapažanja, iskustva i mišljenja, što dovodi do nespornog kvaliteta u konačnom rešenju.

5.
Član foruma može iznositi i tuđa iskustva i mišljenja ali samo navodeći izvor  i autora. Ako ne navodi ime autora, navedeni tekst mora staviti pod znakove navoda a ako navodi ime autora onda nema obaveze znakova navoda.

6.
Tekst u pisanju postova nije veličinom ograničen, već u konstruktivnom smislu vrlo poželjan jer doprinosi kvalitetu i omogućava razvijanje diskusije koja vodi ka najboljem rešenju. Poželjno bi bilo da svaki tekst (ako korisnik to želi), prate najviše četiri fotografije.

7.
Nije poželjno u pisanju poruka suviše koristiti velika slova kao i različite drečave boje jer po međunarodnim internet pravilima velika slova predstavljaju vikanje a suviše drečave boje čine forum kitnjastim, što ne priliči suviše ozbiljnoj temi kojom se isti bavi - pčelrastvo.
Takođe, prekomerna upotreba smajlića u poruci ruži forum i nije dozvoljena, te ih treba maksimalno izbegavati.

8.
Svaki član koji aktivno učestvuje u radu na forumu, odgovoran je u moralnom i materijalnom smislu  za sadržaj svoje poruke koju je javno objavio.

9.
Objavljene poruke postaju vlasništvo foruma   Brdsko-planinsko pčelarenje i autor poruke je ne može izbrisati bez saglasnosti admina i uredništva. Takođe, korisnik ne može izbrisati sav svoj učinak na forumu – sve poruke, jer je to remećenje rada foruma.

10.
Pristupanjem forumu i potpisivanjem sagalsnosti sa Pravilnikom forum obezbeđuje pravo i saglasanost svakog člana, da postaje vlasnik i distributer njegovog dela bez novčane ili bilo kakve druge naknade, kao i pravo trajnog vlaništva nad porukama tj. autorskim delom.

11.
Dozvoljeno je oglašavanje za prodaju sopstvenih resursa na prigodan i korektan način! To podrazumeva istinitost i kvalitet koji se u reklamiranju navodi a garancija tome je sam autor oglasa!
Oglas može postaviti samo onaj ko ima potpune podatke na forumu: Puno ime i prezime, starost, lilnu fotografiju u profilu i pisano predstvaljanje na forumu!
Takav član može oglašavati i tuđe resurse ali uz sopstvenu odgovornost za kvalitet i istinistost objavljenog!

11.a)
Za objavljeni oglas na forumu BPP sa kojim se nudi prodaja: pčelinjih zajednica, rojeva, pčelinjih proizvoda, pčelarske opreme (košnica, nastavaka, nukleusa), alata i pribora i pčelarske literature, plaća se naknada po cenovniku koji donosi vlasnik foruma BPP.
U skladu za željama i potrebama oglašavača, oglas može trajatui 6 ili 12 meseci od dana oglašavanja, pa u skladu sa istim utvrđuje se i visina nadoknade.
Nadoknada se uplaćuje u dinarima na tekući račun vlasnika foruma, pre postavljanja oglasa.
Nadoknada služi za tehničko i administrativno održavanje sajta foruma BPP.
Cenovnik naknade oglašavanja objavljuje se na forumu u posebnoj temi za svaku kalendarsku godinu.
Po isteku roka za koji je oglas plaćen, automatski se isti briše ako se validno ne produži.
 

*** U nadi da nikada neće biti potrebe da uredništvo i admin intervenišu u smislu udaljavanja ili banovanja sa ovog foruma u Pravilniku prezentujemo i određene nepoželjnosti pri učešću u radu  koje imaju snagu zabrane.

•   Lažnim predstavljanjem u imenu i prezimenu kao i zanimanju, potcenjuju ostali članovi foruma, što može docesti do velike štete,  te izričito zabranjeno;
•   Korišćenje više naloga na forumu je izričito zabranjeno i povalči banovanje sa foruma;
•   Provociranje, prozivanje, omalovažavanje i vređanje po rasnoj, verskoj, nacionalnoj i etičkoj osnovi je na forumu izričito zabranjeno. Polna diskriminacija i nipodaštavanje, kao i seksualno i versko propagiranje je  takođe isričito zabranjeno i povalči automatsko banovanje sa foruma;
•   Privatne diskusije i poruke su zabranjene na forumu u okviru bilo koje teme. Za to postoje privatne poruke (PP), u kojima se mogu razmenjivati međusobne privatne informacije;
•   I u privatnim porukama (PP), zabranjeno je vređanje, potcenjivanje i omalovažavanje ostalih članova foruma;

Izričito je zabranjeno
:

-   Kršenje Zakona kroz pitanja i davanje raznih informacija
-   Vređanje i provokacije uredništva koje se mora pridržavati propisanih pravila
(dobronamerne kritiku su poželjne)
-   Upotrebe pornografije u porukama (slika, snimaka, linkova i dr.)
-   Vređati ostale čalnove foruma po bilo kojoj osnovi, biti vulgaran (naročito seksualna vulgarnost), nuđenje pornografskog materijala i sl. što povalči  automatsko banovanje.
-   Podsticanje na svađu drugih članova foruma, pozivanje na svađu i javno svađanje na forumu
-   Po bilo kom osnovu pozivanje na kriminalna i kažnjiva dela, podržavanje takvih i sličnih dela, pozivanje na nasilje, drogu I sl.
-   Otvaranje političkih tema i neposredna promocija i veličanje odredenih političkih partija, njihovih lidera ili članova, političkih i drugih akcija i inicijativa iza kojih stoje politička udruženja.
-   Potpis duži od pet redova. U potpisu ne smete imati ni više od pet linkova. Zabranjeno je i korišcenje IMG, QUOTE i CODE tagova u potpisu, što znači da nema slika, kvotovanih tekstova i slično
-   Direktno linkovanje slika u poruci ukoliko je slika veća od 350 x 250 piksela a ukoliko je slika veća od te dimenzije - onda staviti samo link ka slici.
-   U konstruktivnim diskusijama zabranjeno je skretati tok diskusije radi šale i zabave. Konstruktivna diskusija treba da ostane kontstuktivna do samog kraja.

** Admin i Administrator foruma, uz konsultovanje sa ostalim urednicima, zadržavaju pravo donošenja odluka  koje nisu precizirane forumskim Pravilnikom i u tom cilju će, kada se za to ukaže potreba,  menjati pojedine odrednice ili dodavati nove, a članovima  foruma  se preporučuje da povremeno pogledaju novosti u Pravilniku o kojima će biti balgovremeno obavešteni.

**U nadi da će ovaj forum živeti sa opredeljenom namenom – pčelarske teme – i da će Pravilnik služiti samo kao formalni akt, zahvaljujemo se na razumevanju.
                                                                   S poštovanjem i uvažavanjem,
                                                                                                      Administratorski tim foruma